Biologische Tandheelkundige Consulten

BIOLOGISCHE TANDHEELKUNDIGE CONSULTEN

Ten behoeve van de voormalige patiënten van tandarts Hans Hesselink is het binnenkort op beperkte schaal mogelijk om hem vragen te stellen op het gebied van de Biologische Tandheelkunde en Additieve Geneeskunde.

Hij is hiertoe beschikbaar op een telefonisch spreekuur op een viertal maandagen van 19.00 -20.00 uur.

Indien nodig kan er dan ook een afspraak worden gemaakt voor een extra consult, waarbij uw gebits-en gezondheidssituatie praktisch beoordeeld kunnen worden in relatie tot uw vraagstelling.

Uit het telefonische consult kan het van belang blijken om uw gebits- en behandelgegevens, of gemaakte röntgenfoto’s van het betreffende gebied in uw mond, daarbij mee te nemen.

Het telefoonnummer waarop tandarts Hesselink te bereiken is (uitsluitend op bovengenoemde tijdstippen!) : tel. 0592 612066

De kosten van het telefonische consult bedragen €15,- per 10 minuten en worden niet vergoed door uw verzekering.

.

AFSPRAAK MAKEN