Wat is Pien-support?

Pien is een softwareprogramma, dat de tandarts kan raadplegen, om te kijken of u in aanmerking komt voor een vergoeding die uw tandarts u adviseert.

Pien is in staat om te kijken wat een patiënt aan verzekeringstegoeden heeft gebruikt en wat de patiënt nog zou kunnen aanspreken in het lopende verzekeringsjaar.

Werking Pien

Pien Support is in staat om rekening te houden met voorafgaande behandelingen, echter moeten deze wel bij dezelfde behandelaar en praktijk zijn uitgevoerd. Mocht een patient bij een andere mondzorgverlener een behandeling hebben gehad, buiten de praktijk om, dan kan dit de uiteindelijke vergoeding oftewel de door Pien berekende eigen bijdrage beïnvloeden. Wel kunnen behandelingen die bij een andere mondzorgverlener zijn gedaan handmatig worden toegevoegd aan de historie.

Daarnaast heeft Pien Support geen inzicht in het wel of niet hebben betaald van verzekeringspremies, waardoor de zorgverzekeraar wellicht besluit om een behandeling niet of deels niet te vergoeden.

Bij vergoedingen die vanuit de basisverzekering worden vergoed (bijv. P-codes) geeft Pien aan welk deel ten laste komt van het algemeen geldend eigen risico.

Terug naar de praktijk.

AFSPRAAK MAKEN