Huisregels van Tandartsenpraktijk Oranjebuurt

 
Om uw bezoek aan onze tandartspraktijk veilig en zo aangenaam mogelijk te maken, hanteren wij een aantal huisregels. Door onze tandartspraktijk te bezoeken, aanvaardt u onze huisregels. Dit zijn onze huisregels:

Na een bezoek aan de tandarts kunt u een vervolg afspraak maken bij de receptie. Mocht u liever op een later tijdstip een afspraak willen maken dan kan dit per mail ; info@tandartsoranjebuurtassen.nl of u kunt ons telefonisch bereiken van maandag tot en met vrijdag, van 8.30 -12.00 en van 13.15 tot 16.00 uur op telefoonnummer 0592-304420.
 
Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak. Er wordt van u verwacht dat u uw afspraken nakomt. Wilt u echter vanwege een dringende reden een afspraak afzeggen, dan gelieve dit zo spoedig als mogelijk is bij ons te melden, bij voorkeur per mail en maximaal twee werkdagen van te voren. 
Komt u alstublieft op tijd op uw afspraak ! 
 
Het is niet toegestaan om dieren mee te nemen naar onze tandartspraktijk. Uiteraard mag u -indien nodig- wel een hulphond meebrengen.
 
Het is verboden te roken binnen onze tandartspraktijk en bijbehorende gebouwen. Dit geldt ook voor het roken van elektronische sigaretten.
 
Wapenbezit, diefstal, vernieling, fysiek en verbaal geweld en (seksuele) intimidatie zijn in Nederland en daarmee in onze tandartspraktijk niet toegestaan. Van overtreding wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Overtreders worden aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de overtreder. Ziet u een onveilige situatie? Meld dit dan bij de receptie of bij één van de medewerkers.
 
Binnen onze tandartspraktijk gaan wij respectvol met elkaar om. Discriminatie is niet toegestaan. Als patiënt en bezoeker mag u erop rekenen dat u door onze medewerkers correct wordt behandeld. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook.
 
Indien u pijn heeft neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met de praktijk op via mail of telefoon. We proberen u dan zo snel mogelijk, naar de aard van de pijnklacht, een afspraak voor u inplannen.
 
Het is mogelijk dat een behandeling uitloopt, bijvoorbeeld als de tandarts een spoedgeval moet behandelen. Wellicht zult u hierdoor even moeten wachten tot u aan de beurt bent. De uitlooptijd is op geen enkele manier op de tandarts / mondhygiënist te verhalen. U kunt ons helpen uitloop te voorkomen door 5 of 10 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn.
 
Bij bezoek aan de praktijk graag uw mobiele telefoon op stil zetten en kinderen rustig laten plaatsnemen op de banken of stoelen, niet gaan rondrennen in de praktijk. We hechten waarde aan rust in de wachtkamer en willen niet dat patiënten onderling last van elkaar ondervinden.  
 
Wijzigingen in verzekering, (e-mail)adres, telefoonnummer of medicatiegebruik tijdig doorgeven.
 
Wij sturen een week van te voren en twee dagen van te voren een afspraak herinnering per e-mail  naar onze patiënten voor de afspraak die gepland staat. Dit is een gratis service die wij verlenen aan onze patiënten, waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht het voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, neemt u dan even contact op met de praktijk.
 
Bij een niet nagekomen afspraak of wanneer korter dan 24 uur van tevoren geannuleerd wordt, kunnen wij de kosten in rekening brengen.
 
Wanneer u een afspraak wilt annuleren, doet u dit telefonisch of per mail info@tandartsoranjebuurtassen.nl 
Wij behouden ons het recht om patiënten die regelmatig hun afspraken niet nakomen, uit te schrijven.
 
Wij maken voor onze facturering gebruik van de service van factureringsbedrijf Infomedics (tel: 036 203 19 00). Wilt u geen facturen ontvangen via Infomedics? Dan kunt u dit aangeven bij de receptie.
 
Behandelingen boven de € 250,- ontvangt u altijd een begroting van ons, bij uitvoer van de behandeling zal ook aan u gevraagd worden om de begroting voor akkoord van uitvoer te ondertekenen.
 
Wij werken graag in een schone mond. Graag voorafgaand aan een afspraak de tanden poetsen; thuis of op het werk of bij de toiletruimte van de praktijk
 
Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.
 
Waak zelf over uw eigendommen. Tandartspraktijk Oranjebuurt is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.
 
Wij vinden uw privacy belangrijk. Patiënten informatie wordt niet aan derden door gestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en met mede weten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing).
 
Heeft u een klacht? Laat dit ons per mail weten. Wij zullen dit gelijk intern bespreken en u op de hoogte brengen van eventuele vervolgstappen.
Deze gedragsregels gelden zowel in onze tandartspraktijk als op het gehele terrein van onze tandartspraktijk, inclusief het parkeerterrein. Het overtreden van de regels of het niet opvolgen van aanwijzingen, kan leiden tot een waarschuwing of het weigeren van de toegang tot onze tandartspraktijk.
 
 
 

AFSPRAAK MAKEN