Huisregels van Tandartsenpraktijk Oranjebuurt

 

Algemeen

Welkom bij Tandartsenpraktijk Oranjebuurt. In onze praktijk streven wij op een hoog niveau tandheelkunde na. Hierdoor hebben wij een divers team van behandelaars en ondersteunend personeel om u te voorzien van de beste tandheelkunde.

De werkzaamheden binnen Tandartsenpraktijk Oranjebuurt zijn o.a. restauratieve en esthetische tandheelkunde, mondhygiëne, bleken, et cetera.

Om alles mogelijk te maken hebben we enkele ‘huisregels’ opgesteld die behandelaars en patiënten dienen na te leven zodat we tot de beste resultaten komen waarbij een ieder zich het prettigste voelt.

De meeste huisregels spreken voor zich. Ook patiënten die reeds bij ons onder behandeling zijn, kunnen hierin nuttige informatie vinden. Zo helpt iedereen mee om het voor elkaar zo aangenaam mogelijk te houden en weten we met elkaar waar we aan toe zijn!

Afspraken

Na een bezoek aan de tandarts is het gebruikelijk om een nieuwe afspraak te maken bij de receptie. Mocht het plannen niet mogelijk zijn dan kan de nieuwe afspraak telefonisch worden gemaakt op maandag tot en met vrijdag, van 8.30 tot 16.30 uur op telefoonnummer 0592-304420.

Nakomen van afspraken

Er wordt van u verwacht dat u uw afspraken nakomt. Wilt u echter vanwege een dringende reden een afspraak afzeggen, dan gelieve dit zo spoedig als mogelijk is bij ons te melden, bij voorkeur per mail en maximaal twee werkdagen van te voren. Wij trachten dan de voor u gereserveerde tijd aan iemand anders te geven.

Mocht u niet verschijnen op uw afspraak zonder goede reden en dit gebeurt twee keer achter elkaar dan behouden we ons het recht om u uit te schrijven uit onze praktijk. Het kan ook zo zijn dat de behandelaar de voor u gereserveerde tijd in rekening brengt.

Wij streven ernaar dat u bij pijn zo spoedig mogelijk wordt geholpen. Wanneer u tijdig met ons belt, gebeurt dit in verreweg de meeste gevallen nog dezelfde dag.

Het is prettig dat u op tijd op uw afspraak aanwezig bent, wij proberen op tijd te werken. Dit is alleen mogelijk wanneer onze patiënten ook op tijd zijn. Mocht u moeten wachten omdat wij niet op tijd zijn dan is dit geen onwil. Weet dan dat er hoogstwaarschijnlijk een spoedgeval tussendoor is gekomen.

De nota

Omdat wij in de praktijk liever met u dan met de financiële administratie bezig zijn, hebben wij alle vorderingen op patiënten aan Infomedics overgedragen. Zij zullen de declaratie indienen bij uw zorgverzekeraar. Het eventuele restbedrag, wat niet wordt vergoed door uw verzekering, zal Infomedics aan u voorleggen in de vorm van een factuur. 

Wat betekent dit voor u?

De nota (factuur) van ons ontvangt u via Infomedics. Als u gaat verhuizen verzoeken wij u nadrukkelijk om uw adreswijziging tijdig aan ons, aan uw zorgverzekeraar en aan Infomedics door te geven. Zo voorkomt u onnodige rente- en incassokosten.

Betaling van uw nota

Het is belangrijk dat u zich houdt aan de betalingstermijn van Infomedics. Infomedics is wettelijk gerechtigd de nodige maatregelen te nemen. Bij te lang uitblijven van de betaling of van uw reactie start Infomedics een incassoprocedure op. De betalingstermijn van 30 dagen is bindend, ook wanneer de zorgverzekeraar de nota nog niet aan u heeft vergoed.

Aanmelden voor een behandeling

Bij een afspraak met een behandelaar meldt u zich altijd aan bij de aanmeldpaal bij de ingang. Zodoende hoeft u zich niet te melden bij de balie en kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. U wordt dan op de afgesproken tijd opgehaald door uw behandelaar.

Begrotingen

Bij uitgebreide behandelingen (>250,-) ontvangt u van ons van tevoren een begroting.
Alleen indien u als patiënt akkoord bent gegaan met de verstrekte begroting wordt u in onze praktijk behandeld.

Leest u de begroting altijd zorgvuldig door! Dit voorkomt teleurstelling en/of vragen achteraf. Controleer ook wat u vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar.

Roken, huisdieren en mobiele telefoons

Uiteraard is het niet toegestaan om te roken in de praktijk, ook het meebrengen van huisdieren is niet toegestaan. Tevens verzoeken wij u om niet te telefoneren bij ons in de praktijk.

Aansprakelijkheid

Tandartsenpraktijk Oranjebuurt is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en /of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten.

Klachten

Bij Tandartsenpraktijk Oranjebuurt doen wij onze uiterste best om u naar tevredenheid te behandelen. Heeft u toch een klacht, laat het ons dan weten. Wij zullen onze uiterste best doen om de klacht samen met u op te lossen.

Herinneringsmail

De herinneringsmailtjes die u voorafgaand aan uw afspraak van ons ontvangt, dienen als geheugensteuntje voor u en zijn geen afspraakbevestiging. Heeft u een herinneringsmailtje niet gehad dan houdt dit niet in dat de afspraak niet doorgaat. 

Tot slot

We zijn erg blij met suggesties, ideeën, op- en/of aanmerkingen naar aanleiding van een behandeling of andere zaken bij ons op de praktijk. Heeft u ideeen, op- en/of aanmerkingen? Mailt u deze alstublieft naar administratie@tandartsoranjebuurtassen.nl

Terug naar het menu de praktijk.
 

AFSPRAAK MAKEN