Huisregels van Tandartsenpraktijk Oranjebuurt

Om uw bezoek aan onze tandartspraktijk veilig en zo aangenaam mogelijk te maken, hanteren wij een aantal huisregels. Deze regels gelden zowel in onze tandartspraktijk als op het gehele terrein van onze tandartspraktijk, inclusief het parkeerterrein. Het overtreden van de regels of het niet opvolgen van aanwijzingen, kan leiden tot een waarschuwing, of het weigeren van de toegang tot onze tandartspraktijk.

Door onze tandartspraktijk te bezoeken, aanvaardt u de volgende huisregels:

Afspraken

Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak. Er wordt van u verwacht dat u uw afspraken nakomt. Wilt u echter vanwege een dringende reden een afspraak afzeggen, dan gelieve dit zo spoedig als mogelijk is, bij voorkeur minimaal twee werkdagen van te voren, bij ons te melden per e-mail: info@tandartsoranjebuurtassen.nl

Indien u pijn heeft neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met de praktijk op via mail of telefoon. We proberen u dan zo snel mogelijk, naar de aard van de pijnklacht, een afspraak voor u inplannen.

Wij sturen een week van te voren en twee dagen van te voren een afspraak herinnering per e-mail naar onze patiënten voor de afspraak die gepland staat. Dit is een gratis service die wij verlenen aan onze patiënten, waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Het is dus belangrijk dat u de afspraak zelf onthoudt, of noteert in uw agenda.

Komt u alstublieft op tijd op uw afspraak (bij voorkeur 5 á 10 minuten van tevoren)!

Na een bezoek aan de tandarts kunt u een vervolgafspraak maken bij de receptie. Mocht u liever op een later tijdstip een afspraak willen maken dan kan dit per mail: info@tandartsoranjebuurtassen.nl of u kunt ons telefonisch bereiken van maandag tot en met vrijdag, van 8.30 -12.00 en van 13.15 tot 16.00 uur op telefoonnummer 0592-304420.

Wij behouden ons het recht om patiënten die regelmatig hun afspraken niet nakomen, uit te schrijven.

Praktijkbezoek

Wij werken graag in een schone mond. Graag voorafgaand aan een afspraak de tanden poetsen; thuis of op het werk of bij de toiletruimte van de praktijk. Het is niet toegestaan om dieren mee te nemen naar onze tandartspraktijk. Uiteraard mag u – indien daadwerkelijk onmisbaar – wel uw hulphond meebrengen.

Tijdens het bezoek aan de praktijk graag uw mobiele telefoon op stil zetten en kinderen rustig laten plaatsnemen op de banken of stoelen, dus niet laten rondrennen in de praktijk. We hechten waarde aan rust in de wachtkamer en willen niet dat patiënten onderling last van elkaar ondervinden.
Het is mogelijk dat een behandeling uitloopt, bijvoorbeeld als de tandarts een spoedgeval moet behandelen. Wellicht zult u hierdoor even moeten wachten tot u aan de beurt bent. De uitlooptijd is op geen enkele manier op de tandarts / mondhygiënist te verhalen. U kunt ons helpen uitloop te voorkomen door 5 of 10 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn.

Gedragsregels

Binnen onze tandartspraktijk gaan wij respectvol met elkaar om. Discriminatie is niet toegestaan. Als patiënt en bezoeker mag u erop rekenen dat u door onze medewerkers correct wordt behandeld. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook.
Het is verboden te roken binnen onze tandartspraktijk. Dit geldt tevens voor het roken van elektronische sigaretten.

Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.

Wapenbezit, diefstal, vernieling, fysiek geweld en (seksuele) intimidatie zijn in Nederland en daarmee in onze tandartspraktijk niet toegestaan. Van overtreding wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Overtreders worden aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de overtreder. Ziet u een onveilige situatie? Meld dit dan bij de receptie of bij één van de medewerkers.

Waak zelf over uw eigendommen. Tandartspraktijk Oranjebuurt is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Rekening

Behandelingen boven de € 250,- ontvangt u altijd een begroting van ons, bij uitvoer van de behandeling zal ook aan u gevraagd worden om de begroting voor akkoord van uitvoer te ondertekenen.

Bij een niet nagekomen afspraak of wanneer korter dan 24 uur van tevoren geannuleerd wordt, kunnen wij de kosten in rekening brengen.

Wij maken voor onze facturering gebruik van de service van factureringsbedrijf Infomedics (tel: 036 203 19 00).

Scroll naar boven