Parodontitis
Wat is parodontitis?

Bij parodontitis denkt men vaak dat dit een ontsteking is aan het tandvlees. Echter is parodontitis veel meer dan dat. Met parodontitis bedoelt men een ontsteking van het steunweefsel. En voor uw beeldvorming; met steunweefsel bedoelt men tandvlees, kaakbot en vezels tezamen.
Deze vezels hebben een zeer belangrijke functie en verbinden tandwortel met het kaakbot op een zeer effectieve manier. Als het steunweefsel gaat ontsteken dan komt deze unieke samenwerking onder druk te staan met alle gevolgen van dien.

En deze gevolgen kunnen zeer heftig en levensbedreigend zijn, blijkt steeds vaker uit onderzoek naar voren te komen.

Laten we eerst eens kijken naar gezond tandvlees, wat houdt dit in?

Gezond tandvlees zit goed verbonden aan de tanden en kiezen. Tussen het tandvlees en de tanden en kiezen zit een smalle ruimte, nauwelijks met het blote oog te zien. Deze smalle ruimte noemt men een pocket en deze pockets mogen hoogstens 3 mm diep zijn.

Een ander kenmerk van gezond tandvlees is de roze kleur. Het laatste kenmerk is, en misschien wel de belangrijkste, dat gezond tandvlees niet bloedt als u uw tanden poetst, flost, ragert of stookt.

Maar hoe ontstaat deze tandvleesontsteking dan?

Stadium 1; Gingivitis.

In uw mond bevinden zich bacteriën. Deze bacteriën hechten zich aan het oppervlak van uw tanden en kiezen en vormen daar een kleverige, haast, onzichtbare laag genaamd (tand)plak. Dit is een compleet natuurlijk proces.

Het is een ander verhaal als deze plak zich gaat ophopen en zich permanent gaat vestigen langs de tandvleesrand. Dan kan het gaan ontsteken en dit noemen we gingivitis.

Hoe herkent u gingivitis?
Uw tandvlees ziet rood, is gezwollen, slap en glanst een beetje en bovenal sluit uw tandvlees niet meer mooi en strak aan op uw tanden.

Een zeer goede indicator dat er iets mis is, is dat wanneer u poetst uw tandvlees gaat bloeden. Ook door het gebruik van een tandenstoker, flossdraad of rager zal uw tandvlees gaan bloeden.

En let op, ontstoken tandvlees is zelden pijnlijk. Dit maakt het ook tot een moeilijk te bevatten aandoening. Veel mensen zeggen vaak:”maar het doet toch geen pijn”. En menen vaak dat het dan wel goed is en zijn zich niet bewust van de problemen die er NU aan de hand zijn.

Wat gebeurt er als ik parodontitis niet behandel?

Als u de tandplak niet goed weet te verwijderen, zullen de bacteriën bij de tandvleesrand gaan toenemen en zich ook gaan vormen onder de tandvleesrand. Hierdoor wordt de pocket, waar we het eerder over hebben gehad, dieper en zal deze voorbij de 3 mm diep gaan worden.
Dit geeft weer het probleem dat uw tandenborstel de bacteriën niet meer kan verwijderen. Op den duur zal dit schade toebrengen aan uw parodontium.

Stadium 2; Parodontitis.

Oké, er is gingivitis (tandvleesontsteking) vastgesteld en u doet er niks aan, dan is de kans aanwezig dat deze ontsteking zich uitbreidt in stadium twee, oftewel parodontitis. De letterlijke betekenis is ontsteking (= itis) rondom (= para) de tand (= odont).

Het probleem wat zich nu voordoet is dat u niet meer effectief de ontsteking te lijf kan gaan met uw tandenborstel, rager of flosdraad. De pockets waar de bacteriën zich bevinden zijn inmiddels te diep. En nog erger, de parodontitis geeft zelden pijnklachten. U heeft het dus niet door dat u met deze agressieve bacterie bij u heeft.

Waarbij in het gingivitis stadium veel bacteriën betrokken zijn, zijn in het parodontium status nog maar enkele bacteriën betrokken. Actinobacillus actinomycetemcomitans, Treponema denticola, Prevotella intermedia en Porphyromonas gingivalis. Waarbij deze laatste vooral bekend staat om de schade toe te brengen en wordt in groten getale gevonden bij parodontitis.

De P. gingivalis is helemaal op zijn plaats in die diepe en warme pockets zonder zuurstof en gedijt daar uitstekend. Deze omstandigheden zal het proces in de pockets alleen maar doen versnellen.

De schade die deze kleine staafvormige bacterie kan veroorzaken is enorm. Want in het parodontium status zijn, naast het tandvlees, ook het kaakbot en de vezels betrokken en dus ontstoken. In dit stadium gaat kaakbot verloren, de vezels en hun werking worden aangetast en de pockets worden dieper. In dit stadium gaat uw tandvlees zich terugtrekken. Uiteindelijk zullen tanden en kiezen uitvallen als er geen actie wordt ondernomen. En in de meeste gevallen heeft u nog geen pijn.

Onlangs is er een stuk verschenen in de Volkskrant met een opsomming van wetenschappelijke onderzoeken die steeds vaker wijzen in de richting van parodontitis en de hiermee samenhangende aandoeningen zoals alzheimer, reuma, hart- en vaatziekten en diabetes mellitus. Steeds vaker komt naar voren dat P. gingivalis daar in groten getale wordt aangetroffen.

Ook in de ons omringende landen blijkt de aandacht voor deze bacterie steeds groter te worden.
Daar wordt zelfs al geroepen dat de aanwezigheid van P. gingivalis verband houdt met aandoeningen zoals beroerten tot alvleesklierkanker, en van vroeggeboorten tot nierziekten. Al met al een ontwikkeling die men goed in de gaten dient te houden.

Maar aan de andere kant wil niet zeggen dat wie is gediagnosticeerd met gingivitis (tandvleesontsteking) na verloop van tijd ook daadwerkelijk parodontitis krijgt.
Dit heeft te maken met welke bacteriën er in je mond zitten. Sommige hebben nu eenmaal agressievere bacteriën in de tandplak dan andere mensen en lopen daardoor een groter risico op verlies van kaakbot.

Tevens spelen ook je algehele gezondheid, weerstand en leefgewoonten een belangrijke rol. Eet je gezond? Rook je niet? Roken zorgt ervoor dat je gelijk enkele treden hoger in de gevarenzone komt. Ben je diabetespatiënt dan heb je ook een verhoogd risico, maar ook stress zorgt ervoor dat je een verhoogde kans hebt op de ontwikkeling van parodontitis.

Voor uw beeldvorming:
Gingivitis komt ongeveer voor bij 50% van de Nederlandse bevolking. Parodontitis komt voor bij circa 35% waarbij dit in 10-15% van de gevallen in ernstige vorm is. Percentages nemen toe met de leeftijd.

 

Behandeling van parodontitis bij Tandartsenpraktijk Oranjebuurt.

 

Laat u de parodontitis door ons behandelen dan kan verder aantasting van uw kaakbot, tandvlees en vezels stoppen. Let op, want eenmaal ontstane schade kan niet worden hersteld.

Een behandeling bestaat ruwweg gezegd uit:

  • Onderzoek
  • Behandelplan
  • Behandeling
  • Tussentijdse herbeoordeling
  • Herbeoordeling
  • Genezen of restontsteking -> operatieve behandeling om stukje dat niet genezen is ook te genezen.
  • Nazorg

Zoals u ziet gaat een traject om parodontitis te bestrijden niet over een nacht ijs. En dat is ook niet de bedoeling. Er hangt veel vanaf het is tenslotte uw gezondheid. Steeds meer blijkt deze bacterie genaamd P. gingivalis aan de basis te staan van veel ellende bij mensen over de hele wereld. Daarom is een gedegen plan onontbeerlijk om deze boosdoener te bestrijden en te stoppen.

Onze mensen bij Tandartsenpraktijk Oranjebuurt zijn meer dan toegerust om u hierbij te helpen en u te voorzien van de hulp die u nodig heeft om dit traject goed te doorlopen en uw gezondheid aan u terug te geven.

Daarom is voorkomen nog altijd het beste wapen tegen parodontitis. Een goede preventie is dus zeer belangrijk om tandvleesontsteking te voorkomen. Twee keer poetsen en een keer flossen of rageren per dag is een goede start. Een keer per half jaar naar de (paro) preventieassistent of mondhygiënist zorgt ervoor dat ook die plekken worden gereinigd waar u zelf niet bij kunt komen.

Hier vindt u nog een kort filmpje waarin alles nogmaals op een heldere manier wordt uitgelegd.

Heeft u vragen of opmerkingen laat ons dit gerust weten want dit stukje kan veel vragen oproepen bij mensen.

Terug naar de hoofdpagina of ga terug naar mondhygiëne.

Scroll naar boven