Wat is Pien-support?

Pien is een softwareprogramma, dat de tandarts kan raadplegen, om te kijken of u in aanmerking komt voor een vergoeding die uw tandarts u adviseert.

Pien is in staat om te kijken wat een patiënt binnen één jaar aan verzekerings vergoedingen heeft gebruikt en zo kunt u zelf nagaan of er nog ruimte in uw verzekerings budget zit voor een eventuele behandeling.

Werking Pien

De behandelaar maakt voor u een voorstel voor een behandeling, in uw dossier kan de tandarts dan Pien Support raadplegen om te kijken of u voor vergoeding in aanmerking komt. PIEN geeft globaal de vergoeding van de verzekering weer en om zeker te weten wat u daadwerkelijk vergoed gaat krijgen, sturen wij u een begroting toe van de behandeling.U kunt dan zelf bij uw verzekering navragen wat u hiervan vergoedt krijgt. Mocht een patient bij een andere mondzorgverlener, buiten onze praktijk om ,een behandeling hebben gehad,  dan is dit niet zichtbaar in PIEN Support en dit kan de eigen bijdrage beïnvloeden. 

Daarnaast heeft Pien Support geen inzicht in het wel of niet hebben betaald van verzekeringspremies, waardoor de zorgverzekeraar wellicht besluit om een behandeling niet of deels niet te vergoeden.

Bij vergoedingen die vanuit de basisverzekering worden vergoed (bijv. P-codes) geeft Pien aan welk deel ten laste komt van het algemeen geldend eigen risico.

Terug naar de praktijk.

AFSPRAAK MAKEN